Bobcat - ciągłość produkcji i dostaw na niezmienionym poziomie!

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat ciągłości dostaw pragniemy Państwa zapewnić, że na chwilę obecną produkcja maszyn Bobcat oraz części zamiennych i podzespołów funkcjonuje na niezmienionym poziomie i nie przewidujemy znaczących opóźnień w spodziewanych dostawach. Ze względu jednak na dużą dynamikę sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować.